Team

De Vrije School Zeeland heeft een professioneel en enthousiast lerarenteam, bestaande uit groepsleerkrachten, vakleerkrachten, een remedial teacher, intern begeleider en ondersteunende professionals.

Voor het schooljaar 2017-2018 ziet de samenstelling van het team er als volgt uit:

Susanne Bolliger

Kleuterklas 1

Marianne de Meulder

Kleuterklas 1 & 3


Anna Janse-Mos

Kleuterklas 2

Esther Veger

Kleuterklas 3


Marit Bije

Klas 1

Iris Stierman

Klas 1 & 2


Jacqueline de Jager

Klas 2

Sil Riemens

Klas 3 & 4


Christine Ruppert

Klas 3

Laura van den Bergen

Klas 4


Erik Hoogendijk

Klas 5

Wendela Roest-Crolius

Klas 6


Els Nijssen

Klas 6

Marianne de Meulder

Vakleerkracht Handwerken


Boudewijn van Sluijs

Vakleerkracht Euritmie

Lianne Minderhout

Vakleerkracht Gymnastiek


Gerard Setterich

Vakleerkracht Houtbewerken

Marleen Willemse

Intern Begeleider


Nelleke Chilla-Fillippo

Remedial Teacher

Anne marijke de Jong

Koorzang


Jan van de Berg

Administratie

Elisabeth Steinmeijer- Van Ooijen

Directeur


Nienke Slump

Vertrouwenspersoon ouders

Jacqueline de Jager

Aandachtsfunctionaris

Samen rond de kinderen