Peutergroep Madelief

Peuters kunnen twee of drie dagen per week komen spelen bij peutergroep Madelief. De peutergroep vormt samen met BSO de Buitenkans de Stichting Kindcentrum Vrije School Zeeland (kinderopvang) en werkt volgens dezelfde pedagogische uitgangspunten als de school. Het belangrijkste hierbij is dat we de kinderen een vertrouwd, prettig en veilig tweede ‘thuis’ willen bieden. Voor ouders willen we een plek zijn waar zij met vertrouwen hun kind kunnen brengen.

De peuteropvang bij Madelief is voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. De groepen maken gebruik van hun eigen gebouw, het Paviljoen, gelegen op het terrein van de VSZ. Het Paviljoen heeft twee lokalen met ieder een eigen tuintje. Deze peutertuintjes zijn met kastanje hekjes afgeschermd van het grote schoolplein, waardoor de peuters hun eigen veilige plekje hebben om lekker buiten te kunnen spelen.

Madelief is een gecertificeerde VE (voorschoolse educatie) -locatie en werkt op basis van het programma Speelplezier (Antroversie). Zowel de peuter met (risico op) een taalachterstand als ook de juist taalvaardige peuter vindt in dit programma voldoende uitdaging. Kinderen ontwikkelen zich bij ons door te spelen in een uitnodigende en huiselijke speel-leeromgeving. Spelend de totale ontwikkeling stimuleren is het uitgangspunt. Binnen verschillende thema’s worden activiteiten aangeboden als het tafelspel, het bewegingsspel en het zintuigspel. De thema’s sluiten aan bij het verloop van de seizoenen, de jaarfeesten en bij de belevingswereld van het kind.

Peuters die bij Madelief zitten, vliegen in de meeste gevallen uit naar een van de drie kleuterklassen. De peutergroepen van Madelief worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD.
Meer praktische informatie over de opvangmogelijkheden, tijden en tarieven vind je hier.

Jelka Matlung, antroposofische kinderopvang Madelief
Jelka Matlung, antroposofische kinderopvang Madelief
Jelka Matlung, antroposofische kinderopvang Madelief
Jelka Matlung, antroposofische kinderopvang Madelief
Jelka Matlung, antroposofische kinderopvang Madelief
Jelka Matlung, antroposofische kinderopvang Madelief
Jelka Matlung, antroposofische kinderopvang Madelief