Vertrouwenspersoon en klachten

Klachtenregeling

Vragen, problemen en klachten kunnen in elke organisatie ontstaan over de meest uiteenlopende zaken. Het is belangrijk dat degene die met een probleem rondloopt, dit zo snel mogelijk meldt. Hiertoe is voor zowel de school als de opvang een aparte klachtenregeling opgesteld, deze zijn te vinden bij de downloads. Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) ongewenst gedrag in de vorm van intimidatie, agressie, geweld of discriminatie kan contact worden opgenomen met de externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon

De VSZ en het Kindcentrum hebben een externe vertrouwenspersoon aangesteld, die door ouders/verzorgers en medewerkers kan worden ingeschakeld wanneer er behoefte is aan een onafhankelijke buitenstaander. Daarmee is de vertrouwenspersoon een aanspreekpunt voor iedereen die een drempel voelt om zijn verhaal bij een andere medewerker, functionaris of leidinggevende neer te leggen. De vertrouwenspersoon heeft geen binding met de school, is gecertificeerd en aangesloten bij de landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen

De externe vertrouwenspersoon voor de VSZ is mw. L. (Leona) Vreugdenhil, te bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@leonavreugdenhil.com of telefonisch: 06-49493487