BSO de Buitenkans

Op de VSZ is het mogelijk om kinderen voor en na schooltijd op te vangen bij BSO de Buitenkans. De BSO vormt samen met peutergroep Madelief het Kindcentrum Vrije School Zeeland en biedt buitenschoolse opvang (voor- en na schooltijd) aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 gedurende de schoolweken, in de vakanties en op studiedagen van de school. Vrijwel alle kinderen die gebruikmaken van BSO de Buitenkans zitten op de VSZ. Bij de BSO wordt gewerkt volgens dezelfde pedagogische uitgangspunten als de school, de kinderen ervaren dat de vertrouwde schoolsfeer wordt voortgezet in de voor- en naschoolse tijd. We bieden een huiselijke omgeving aan kinderen die voor en na schooltijd een of meerdere keren per week door ons worden opgevangen. Een plek waar kinderen kunnen spelen, onderzoeken, ontdekken en ontwikkelen; waar ze zichzelf mogen zijn en waar aandacht voor ze is door naar ze te kijken en goed naar ze te luisteren. Een vertrouwd, prettig en veilig tweede ‘thuis’. Daar waar het weer het ook maar enigszins toe laat, worden de kinderen gestimuleerd om buiten te spelen, het hele schoolplein kan dan worden gebruikt.

BSO de Buitenkans wordt jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Meer praktische informatie over de opvangmogelijkheden, tijden en tarieven vind je hier.

Jelka Matlung, antroposofische kinderopvang De Buitenkans
Jelka Matlung, antroposofische kinderopvang De Buitenkans
Jelka Matlung, antroposofische kinderopvang De Buitenkans
Jelka Matlung, antroposofische kinderopvang De Buitenkans