Vrijwillige Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis voor ouders en leerlingen. De overheid betaalt het onderwijs zodat alle kinderen van Nederland naar school kunnen. Scholen mogen wel een geldelijke bijdrage vragen, maar dat is dan voor iets extra’s en op vrijwillige basis.
Vanuit haar visie biedt de VSZ haar leerlingen een veel bredere ontwikkeling dan ‘het basispakket’ dat door de overheid wordt voorgeschreven. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen, wanneer ze de school verlaten, weten wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zich tot andere mensen verhouden. De kunst- en ambachtsvakken en het periodeonderwijs vormen een rode draad in ons onderwijs. Zij vormen een wezenlijk element in het ontdekken van de eigen vermogens en beperkingen.
De overheid vergoedt de personele en materiële kosten op basis van het leerlingenaantal. Dit is een bedrag dat is gebaseerd op de kosten van een gemiddelde reguliere school. Deze financiering dekt niet de extra kosten die wij maken met ons vrijeschoolonderwijs. Met de ouderbijdrage maken ouders ons onderwijs mede mogelijk!

 

Besteding van de ouderbijdrage

De ouderbijdrage is altijd vrijwillig en wordt besteed aan:

  • Personele inzet bij de lessen houtbewerken, handwerken en tuinbouw/moestuinieren;
  • Materialen die voor deze lessen nodig zijn;
  • Duurzame en kwalitatief hoogwaardige lesmaterialen en meubels;
  • Biologische producten voor het koken en bakken (kleuters) en bij de jaarfeesten;
  • (Culturele) projecten.

 

Richtbedrag

Voor schooljaar 2023-2024 heeft de oudergeleding van de MR ingestemd met een richtbedrag van 315 euro per kind. Als het mogelijk is, vragen wij ouders om naar eigen inzicht een hoger bedrag te betalen, er zijn immers ook ouders die dit richtbedrag niet kunnen betalen. Als ieder op een eigen manier een steentje bijdraagt, kunnen alle kinderen op onze school blijven genieten van mooi en rijk vrijeschoolonderwijs.
Als ouders echt geen bijdrage kunnen betalen, is er voor de leerling geen belemmering om deel te nemen aan alles wat door de ouderbijdrage mogelijk wordt gemaakt. Ieder kind dat bij ons op school is ingeschreven doet mee, ongeacht de hoogte van de bijdrage.