Voortgezet onderwijs

We bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op het voortgezet onderwijs dat bij hen past. De leerlingen van de vijfde klas maken aan het einde van het jaar de entreetoets en krijgen een voorlopig advies voor het VO. Dit voorlopig advies is gebaseerd op de citotoetsen van voorgaande schooljaren en de bevindingen van de leerkracht m.b.t. werkhouding, motivatie en concentratie van de leerling. Het definitieve schooladvies wordt gegeven in de zesde klas (februari), in april maken de leerlingen dan de verplichte eindtoets voor het basisonderwijs, op de VSZ is dit de IEP-toets.

Op de schoolpagina van Scholen op de kaart is te zien welke adviezen onze leerlingen kregen in de afgelopen jaren en naar welke niveaus zij zijn uitgestroomd. 

 

Bovenbouw vrijeschool

Leerlingen kunnen na onze school terecht op alle reguliere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De ervaring leert dat onze leerlingen het daar goed doen. Sinds 2016 kunnen leerlingen ook doorstromen naar de vrijeschoolstroom op CSW Bestevaêr in Vlissingen. Hier kunnen leerlingen het vrijeschoolonderwijs vervolgen in klas 7, 8 en 9. Daarna stromen ze door naar klas 4 mavo, havo of vwo, afhankelijk van hun niveau. Meer informatie over CSW Bestevaêr vrijeschool is te vinden via de website van CSW.