BSO De Buitenkans

Openingstijden tijdens schoolweken
BSO de Buitenkans is op maandag, dinsdag en donderdag geopend voor naschoolse opvang (NSO) van 13.00 uur tot 18.00 uur. Op woensdag is er naschoolse opvang van 12.30 uur - 15.00 uur, op vrijdag van 13.00 uur - 15.00 uur.

Op alle ochtenden van de week is de Buitenkans geopend voor voorschoolse opvang (VSO) van 7.15 - 8.15 uur.

De NSO middagen op maandag, dinsdag en donderdag zijn ingedeeld in twee blokken, afhankelijk van de persoonlijke situatie en de schooltijden van je kind kun je kiezen voor een of twee blokken per middag.

  • Blok 1: 13:00 uur – 15:00 uur
  • Blok 2: 14:45 uur – 18:00 uur

 

Openingstijden op studie- en vakantiedagen
Tijdens studiedagen van de school is de Buitenkans geopend van 07:15 uur - 18:00 uur.
In de schoolvakanties is de Buitenkans beperkt geopend op dinsdag en donderdag van 07:15 uur - 18:00 uur.
Gedurende drie weken in het midden van de zomervakantie en één week in de kerstvakantie is de Buitenkans gesloten.

 

Contracten en tarieven
Onderstaande uurtarieven gelden per 1 januari 2024

Naschoolse opvang  
Vast contract inclusief vakantie/studiedag* €9,39
Vast contract exclusief vakantie/studiedag* €10,70
Studiedag/vakantiedag (los) €10,70
Voorschoolse opvang  
Vast contract inclusief vakantie/studiedag* €10,70
Vast contract exclusief vakantie/studiedag* €10,70
   
Extra uren** €10,70

 

* Een studiedag in inclusief als deze valt op een contractdag.
** Dit kan zijn voor een studiedag, vakantiedag of extra opvang. Dit is alleen mogelijk mits tijdig aangevraagd en wanneer de groepsgrootte dit toelaat.

 

Vergoedingen
BSO de Buitenkans is een erkende en geregistreerde locatie voor kinderopvang. Dat garandeert een veilige omgeving met professionele begeleiding. De erkenning biedt tevens het voordeel dat ouders via de belastingdienst een deel van de kosten terug kunnen krijgen in de vorm van kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het gezinsinkomen. Het uurtarief van de opvang wisselt per contractvorm, zie het aanmeldformulier voor de meest recente tarieven.
Op www.toeslagen.nl kun je aan de hand van het inkomen de hoogte van de kindertoeslag berekenen. Op www.belastingdienst.nl kun je aan de hand van het inkomen en het aantal uren opvang per week een proefberekening maken en/of kinderopvangtoeslag aanvragen.

 

Contact en aanmelden
Voor meer informatie kun je bellen naar nummer 06-25063680 of het contactformulier hieronder invullen. Ga naar de knop aanmelden op de website om je kind aan te melden.

 

Contactformulier BSO de Buitenkans