Oudercommissie

Peutergroep Madelief en BSO de Buitenkans hebben ieder hun eigen oudercommissie. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders. 

Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie, dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang. Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD. Veel oudercommissies organiseren themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten. De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een reglement. Meer informatie over de oudercommissie is te vinden op de website van de BOinK, de belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. 

De oudercommissie van peutergroep Madelief is te bereiken via ocmadelief@vsz.nl, de oudercommissie van BSO de Buitenkans is te bereiken via ocbuitenkans@vsz.nl