Ziekmelden en verlof

Het is voor ons belangrijk om te weten waarom een kind niet naar school komt. Wij dienen als school het verzuim van leerlingen zorgvuldig bij te houden. De werkwijze die wij hierbij hanteren staat beschreven in ons verzuimprotocol, te vinden bij de downloads.

 

Ziekmelding

Een ziekmelding kan voor 8.30 uur doorgeven worden via: ziekmelding@vsz.nl. Omdat deze meldingen op de administratie worden verwerkt is er niet altijd zicht op het moment waarop kinderen hersteld zijn. Daarom vragen we ouders ook om door te geven wanneer het kind er weer is.

 

Te laat komen

Voor iedereen is het fijn als de kinderen op tijd op school zijn, zodat we de dag gezamenlijk en in rust kunnen beginnen. Later binnen komen is voor de groep storend en voor het kind niet fijn. Mocht het onverhoopt toch een keer gebeuren dat een kind later komt, meld ons dit dan z.s.m. via bovenstaand e-mailadres. Veelvuldig te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim, we hanteren hierbij de 3 x 3 maatregel. Bij drie keer te laat komen is er een gesprek met de leerkracht, bij zes keer te laat komen volgt een gesprek met de intern begeleider of directeur. Na de negende keer te laat komen doen wij een melding bij de leerplichtambtenaar. 

 

Bijzonder (vakantie)verlof

Bijzonder verlof of extra vakantieverlof is alleen in specifieke gevallen toegestaan, zie daarvoor het document over bijzonder (vakantie)verlof. Een verzoek voor extra verlof kan schriftelijk ingediend worden bij de directeur. Meer informatie over de leerplicht is te vinden op de website van Regionaal Bureau Leerplicht.