De wereld ontdekken

Binnen het vrijeschoolonderwijs maken we een duidelijk onderscheid tussen de kleutertijd en de schooltijd. We beginnen de leerjaren ná de kleutertijd te tellen als klas 1, 2, 3, 4, 5 en 6 en voor die tijd zitten de kinderen in de kleuterklas. De VSZ heeft drie kleuterklassen, waarbij kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in de klas zitten. De omgang met elkaar, het samen spelen en van elkaar leren biedt volop gelegenheid voor een goede sociale ontwikkeling. De kinderen blijven hun gehele kleutertijd in principe bij dezelfde leerkracht(en).
Een belangrijk onderdeel van een dag in de kleuterklas vormt het vrije spel. Kinderen ontdekken al spelend de wereld; de bakker, de boer, de dieren, de seizoenen, taal, getallen en ordening. Op die manier ontwikkelen de kleuters op een spelende manier allerlei vaardigheden die in de hogere klassen nodig zijn om verder tot leren en ontwikkelen te komen. Er wordt gewerkt vanuit een herkenbaar week- en jaarritme en met vaste gewoontes. Dit komt tegemoet aan de behoefte van het jonge kind aan omhulling en herhaling. Het kind voelt zich veilig en ontwikkelt vertrouwen in de omgeving en zijn eigen mogelijkheden. De kleuterklassen zijn huiselijk ingericht met aandacht voor details. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen die uitdagen tot fantasierijk spel. De materialen in de klas hebben zowel esthetische als pedagogische waarde. De zintuigen worden op een positieve manier geprikkeld, het materiaal is mooi en echt. Het nodigt uit om te bouwen, sorteren, sjouwen, verkleden, op reis gaan, enzovoorts. Naast fantasie en creativiteit ontwikkelt het kind hiermee ook de fijne en grove motoriek en de cognitieve vaardigheden.

De kleuterklassen kennen geen haast. Bij de overgang naar de eerste klas wordt goed gekeken naar het kind, niet alleen naar de geboortedatum. Hoe zit het met de fysieke ontwikkeling? Hoe gaat het met de sociaal-emotionele ontwikkeling? Is dit kind werkelijk leerrijp? 
In de periode vanaf januari wordt een zorgvuldige leerrijpheidsprocedure gevolgd, door het kleuterteam in samenspraak met de intern begeleider en directeur. We nemen de tijd om goed naar de kleuters te kijken, voordat samen met de ouders besloten wordt of ze klaar zijn om naar de eerste klas te gaan.