Peutergroep Madelief

Stamgroepen
De peuters komen in beginsel twee dagdelen (ochtenden) naar Madelief, zij zitten in een zogenoemde stamgroep. Er zijn vier stamgroepen: 

  • Maandag-woensdag
  • Maandag-donderdag
  • Dinsdag-donderdag
  • Dinsdag-vrijdag

 

Openingstijden
Madelief is 40 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.45 uur. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen is Madelief gesloten.

 

Aantal kinderen per groep, beroepskracht-kindratio
Bij de peuteropvang van 2,5 tot 4 jaar bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijke aanwezige kinderen ten minste één beroepskracht per acht kinderen. Van deze beroepskracht-kind-ratio wordt niet afgeweken. Dat betekent dat in de (stam)groepen bij Madelief doorgaans twee pedagogisch medewerkers staan, tenzij de groep kleiner is dan acht peuters.

 

Kosten, kinderopvangtoeslag en subsidie
Madelief hanteert een uurtarief dat ieder jaar op basis van indexatie opnieuw wordt vastgesteld. Madelief is geregistreerd als kinderopvangorganisatie en daarmee kunnen veel ouders aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Meer informatie hierover is te vinden op de websites van de Rijksoverheid en de Belastingdienst. In de situatie dat een gezin geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, kan gebruik gemaakt worden van de ouderbijdrageregeling. De gemeente Middelburg subsidieert (een deel van) de opvang en ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage.
Kijk bij de downloads voor de actuele tarieven, rekenvoorbeelden en ouderbijdragetabel.

 

Extra dagdeel 
Het is mogelijk om een extra dagdeel af te nemen. Dit gaat altijd in overleg met de leidsters en op basis van beschikbare plaatsen. Let op: voor dit dagdeel ontvangt Madelief geen subsidie. Voor dit dagdeel kun je dus, wanneer je geen kinderopvangtoeslag ontvangt, geen gebruik maken van de ouderbijdragetabel en betaal je het volledige uurtarief.

 

Peuters uit een andere gemeente
Voor peuters uit de gemeente Veere of Vlissingen waarvan de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, ontvangt Madelief geen subsidie. Deze peuters zijn uiteraard van harte welkom, voor hen geldt dan wel het volledige uurtarief. 

 

Aanmelding en intakegesprek
Je kunt je (toekomstige) peuter aanmelden via het formulier van KOVnet op de website, zie aanmelden. Ongeveer 1 maand voordat je kindje gaat starten, neemt een van de pedagogisch medewerkers contact op voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt een aantal zaken besproken, zoals voeding, medicijnen en overige bijzonderheden.

 

Doorstroom naar de Vrije School Zeeland
Kinderen van de peutergroep hebben voorrang bij aanmelding voor de kleuterklassen van de Vrije School Zeeland, mits zij op tijd zijn aangemeld. Dit dient altijd apart te gebeuren bij de school zelf, zie aanmelden

Sfeerimpressie

Broodbakken bij de peuter van Vrijeschool Zeeland
Jaartafel zomer bij de peuters van Vrijeschool Zeeland
Fruit eten tijdens buitenonderwijs bij de peuters op Vrijeschool Zeeland
Peuterklas van Vrijeschool Zeeland
Nat in nat schilderen bij Vrijeschool Zeeland
Huishoek bij de peuters op Vrijeschool Zeeland
Klaskabouter van Vrijeschool Zeeland
Krijttekening bij Vrijeschool Zeeland
Seizoenstafel van Vrijeschool Zeeland