Peuters & kleuters

Iedere peuter en kleuter heeft vertrouwen en veiligheid nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Voor peuters en kleuters zit veiligheid vooral in geuren, kleuren, materialen, geluiden en de gedragingen van volwassen om hen heen. Alles wordt vol overgave opgenomen door deze jongste kinderen. De peuters kunnen terecht bij peuterspeelzaal Madelief 

De peuterspeelzaal zit in het gebouw van de Vrije School en werkt vanuit dezelfde pedagogische uitgangspunten. Een peuter mag bij Madelief echt peuter zijn. Dat betekent dat de nadruk op spelen ligt. Je kindje kan hier in alle rust en veiligheid de wereld ontdekken. Kinderen van 2,5 jaar zijn van harte welkom.

De kleuterklassen

Ook de kleuterklassen zijn huiselijk ingericht met aandacht voor details. Al het materiaal is mooi gevormd en er wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van natuurlijke materialen: lappenpoppen, kabouters, blokken, servies, verkleedlappen etc. We hebben geen kant en klaar speelgoed want het mooiste speelgoed is immers de eigen fantasie!

Bij de kleuters ligt de nadruk op het spel. Al spelend ontdekken de kinderen de wereld; de bakker, de boer, de dieren, de seizoenen, getallen en ordening. Zo ontwikkelen de kleuters op een spelende manier hun fijne motoriek voor het schrijven.
En hun aangeboren fantasie? Die stimuleren we omdat dit de basis is voor een gezonde taal- en denkontwikkeling. Daarnaast stimuleert het ook de motorische en zintuigelijke ontwikkeling van het kind.

Ritme

Een steeds terugkerend dagritme. Een herkenbaar week- en jaarritme en vaste gewoontes komen tegemoet aan de behoefte van het jonge kind aan omhulling en herhaling. Het kind voelt zich veilig en ontwikkelt vertrouwen in de omgeving en zijn eigen mogelijkheden. Vanuit dat vertrouwen durft het stappen te zetten zowel in het vrije spel als bij de geleide activiteiten in de kring en aan tafel. Deze activiteiten zijn ontleend aan wat zich in de natuur afspeelt. In de nazomer bijvoorbeeld dorsen en malen we het graan om er dan voor het eerstvolgende feest een heel speciaal brood van te bakken.

Vrij spel

Het vrije spel is de wereld in het klein. Vele ontmoetingen vinden plaats tussen de kinderen. Ieder kind komt als jongste kleuter binnen. Al nabootsend leert hij van de oudere kinderen en verovert al spelend en bewegend zijn eigen wereld. Hij doet een schat aan sociale ervaringen op en leert door zijn steeds veranderende positie binnen de groep. Als oudste kleuter heeft het kind overzicht over de gebeurtenissen in de klas, kan zodoende verantwoordelijkheid dragen en taken op zich nemen.

Natuur

De natuurlijke materialen in de klas hebben zowel esthetische als pedagogische waarde. De zintuigen worden op een positieve manier geprikkeld want het materiaal is mooi en echt. Het nodigt uit om te bouwen, sorteren, sjouwen, verkleden, op reis gaan met de boot (van banken, planken, doeken etc...). Naast fantasie en creativiteit ontwikkelt het kind tijdens dit spel ook zijn fijne en grove motoriek en zijn cognitieve vaardigheden.

Eigenheid

In het spel zie je het kind in zijn eigenheid. Dit is de grootste informatiebron voor de kleuterjuf over het wezen en het functioneren van het kind. Wij gebruiken geen speel/werkbladen. Ook al krijgen ze opdrachten met een cognitieve achtergrond (voorbereidend rekenen, lezen of schrijven), ze resulteren altijd in een mooi of grappig speel- of siervoorwerp waar je plezier aan beleeft.

Van kleuterklas naar klas 1

De kleuterklassen bestaan uit gemengde leeftijdsgroepen van 4, 5 en 6 jaar. De omgang met elkaar, het samen spelen en van elkaar kunnen leren geeft volop gelegenheid om aandacht aan de sociale ontwikkeling te geven. De kinderen blijven hun gehele kleutertijd bij dezelfde leerkracht(en).
Bij ons op de kleuterschool kennen we geen haast. Bij de overgang naar de eerste klas wordt goed gekeken naar uw kind, niet alleen naar de geboortedatum. Hoe zit het met de fysieke ontwikkeling? Hoe gaat het met de sociaal-emotionele ontwikkeling? Is dit kind werkelijk leerrijp?

Overhaast naar de eerste klas overgaan, kan ons inziens, bijvoorbeeld leiden tot faalangst in hogere klassen of zelfs onrijpheid op het moment dat uw kind naar de middelbare school gaat. Om deze reden nemen wij als lerarenteam de ruimte om goed naar uw kleuter kijken, voordat we samen met u beslissen of hij/zij klaar is om naar de eerste klas te gaan.

Kleutervolgsysteem

In ons kleutervolgsysteem houden wij zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling bij. De oudste kleuters maken eenmalig de CITO ordenentoets.