tekstlogo jaarfeesten en seizoenen

De vrijeschool hecht aan de wijsheid van de natuur en het ritme van de seizoenen. Het jaarritme van de natuur wordt gevolgd. Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.

In de kleuterklas wordt werkelijk alles gekleurd door de feesten: het knutselen, het ochtendspel, de seizoenentafel, de liedjes en het vertelde verhaal. Met name in de peuter- en kleuterklassen vormen de jaarfeesten de schakels in de kringloop van het jaar. Er wordt naar een feest toegewerkt en toegeleefd. Vaak is het feest het begin van een bepaalde tijd in het jaar. Zo begint de Michaëlstijd met het Michaëlsfeest. Dat betekent dat de weken na het feest gekleurd worden door de invulling van het feest.

Ook in de lagere school vormen de jaarfeesten een leidraad door het jaar. Zowel voor het periodeonderwijs als de vaklessen zijn ze inhoudelijk van belang. Ze maken het ritme van het jaar zichtbaar.

Onderstaand vindt u enige informatie over de jaarfeesten. Voor de goede orde; onderstaand uitsluitend de feesten die gevierd worden binnen onze school. Het is dus geen compleet overzicht!

Michaël als bestrijder van het kwaad, de draak
Michaël als bestrijder van het kwaad, de draak

’s Morgens in alle vroegte, de nevel hangt nog boven het water, zie je groepjes volwassenen met allerlei materiaal over het bolwerk sjouwen. Er worden spannende klimtoestellen opgebouwd, spelletjes uitgezet en over het water wordt een kabelbaan gespannen.

De kinderen van de lagere school verheugen zich al dagen op het grote feest. Ze hebben gezien hoe er allerlei materiaal uit de kelder is gehaald.

Tags: jaarfeest draak Michaëlsfeest Overwinning .

Lees verder

  • Hits: 350

Sint NicolaasMichael vierden we overdag, hij is de Aartsengel van de zon, Sint Maarten in de schemering en Sint Nicolaas komt in de nacht. Hij komt, zo zou je kunnen zeggen, uit een andere wereld. Hij is geboren in 270 in Turkije. Hij werd genoemd naar zijn oom die bisschop van Myra was.
De kleine Nicolaas was een bijzonder kind, zo stond hij al bij de eerste wasbeurt en wist hij van het Maartensvasten op woensdag en vrijdag. Het verhaal gaat dat hij op die dagen de borst weigerde. Op zijn negentiende jaar werd hij priester gewijd en volgde hij zijn oom op. Nicolaas was steeds op pad om anderen te helpen. Hij leefde in een tijd dat er iets wezenlijks veranderde in de mensheidsontwikkeling. De mensen hadden in zijn tijd nog een haast vanzelfsprekend rechtstreeks contact met de goddelijke wereld. Tijdens zijn leven veranderde dat: de goddelijke wereld was niet meer vanzelf toegankelijk voor de mensen. Het gesprek tussen de mensen en goden verstomde als het ware.

Tags: Sint Nicolaas Jaarfeesten Bisschop van Myra Odin Paard Sleipur schoen zetten chocolade munten van "goud" Marsepeinen vruchten Chocolade letters Zwarte Piet feest van aandacht .

Lees verder

  • Hits: 277
paasontbijt
Paasontbijt!

Van lentefeest tot paasfeest, zo kun je de verschillende manieren waarop Pasen binnen de school gevierd wordt misschien wel in vogelvlucht karakteriseren.
Bij de kleuters ligt het accent op het beleven van het nieuwe leven dat zich in de natuur manifesteert. Kuikens en lammetjes bevolken de kijktafels. Er worden spelletjes gedaan waarbij de haas een centrale plaats inneemt. Er wordt gezaaid en het proces van het kiemen van het zaad wordt nauwlettend gevolgd.

Tags: Jaarfeesten Pasen opstanding in natuur klas 3 uittocht Egypte ochtendfeest .

Lees verder

  • Hits: 83

sint janHet kan zomaar gebeuren dat je op een vrijdagmiddag rond de 24e juni hele families getooid met picknickmanden en bloemenkransen, door het Walcherse land ziet fietsen. Men is op weg naar Green and White, in de buurt van Oostkapelle. Om precies te zijn naar een boomgaard daarachter.
Daar is een groep volwassenen al een halve dag bezig geweest met het opbouwen van het feestterrein. De picknicktafels staan klaar, de rozenpoort is versierd, er zijn spelletjes voor groot en klein, er wordt muziek gemaakt, gedanst, broodjes gebakken en over het vuur gesprongen.

Tags: Jaarfeesten Sint Jan midzomerfeest Rozenpoort spelletjes muziek gedanst picknick over vuur springen louterend verjagen boze geesten Johannes de Doper .

Lees verder

  • Hits: 108
martinus deelt mantel
Martinus deelt zijn mantel

In de novembermaand vieren we de eerste van een serie lichtfeesten: het feest van Sint Maarten. Wie was toch die heilige waarvan de kinderen uit volle borst zingen?

Martinus werd in Tsjechië geboren. Zijn vader wijdde hem aan de god Mars. Martinus’ vader was zelf krijgsheer. Wanneer Martinus naar school gaat in de stad Pavia in Noord Italië, ontmoet hij voor het eerst mensen die het christendom aanhangen. Op 15 jarige leeftijd gaat Martinus het leger in, net als zijn vader. Wanneer hij 18 jaar oud is ontmoet hij op een van zijn tochten een bedelaar. Het verhaal gaat dat de bedelaar bij de stadspoort zat. De bedelaar is verkleumd van de koude. Martinus krijgt medelijden en hij geeft de bedelaar de helft van zijn warme mantel. De andere helft houdt hij zelf.

Tags: Sint Maarten Jaarfeesten lichtfeesten .

Lees verder

  • Hits: 182
adventstuintje
Adventstuintje

Advent

Op zondag naar school. Eén keer per jaar komen de kleuters op zondag naar school om daar de adventstuin te lopen. Aan het eind van de middag, in het schemerduister komen ze. Heel stil. Met hun vader en moeder zoeken ze hun plek in de kring. Ze weten dat hun klas er op deze dag heel anders uitziet dan op de andere dagen. Het is er donker. In het midden ligt een grote spiraal van groene takken. Er hangt een adventskrans en alle gekleurde hemels en doeken op de tafels zijn door blauwe lappen vervangen. In het midden van de groene spiraal, de tuin, staat een grote kaars.

Wanneer alle kinderen er zijn, verschijnt er in de deuropening een Maria-figuur omringd door een schare “engelen”. Het zijn kinderen uit de zesde klas die, als engel verkleed, adventsliederen zingen. De “Maria” loopt de weg naar de grote kaars en steekt deze aan. Daarna verdwijnt zij weer. Dan is de beurt aan de kinderen die één voor één de adventstuin lopen met een kaarsje in de hand. Dat kaarsje steken zij aan en plaatsen ze in de tuin. Tijdens het lopen klinkt er zachte muziek. Meestal wordt er harp of lier gespeeld. Wanneer iedereen geweest is, is de tuin mooi verlicht. Dan loopt juffie nog eenmaal om de adventskrans aan te steken. Als alle kaarsjes branden, vertelt juf een kort verhaal.
Daarna gaan de kinderen met hun ouders weer naar huis, door het donker. Het is een mooi beeld, het beeld van de adventstuin. Het doet mij altijd denken aan de paradijstuin. Het licht in het midden kun je zien als een beeld voor het licht van kerstmis, van Christus.

Tags: 1e advent Kerstspel Jaarfeesten Adventstuintje spiraal Kerstmis .

Lees verder

  • Hits: 460

Maria lichtmisMet het laatste lichtfeest sluiten we de “grote kersttijd” af. Deze duurt van Sint Maarten op 11 november tot Maria Lichtmis op 2 februari. In oeroude tijden was dit het feest waarop men Moeder Aarde hielp door haar wat extra licht te brengen. De verering van Moeder Aarde is echter overgegaan in de verering van Maria.

Het feest wordt aan het begin van de maand februari gevierd. Februari betekent reiniging. Heel lang was deze maand de vrouwenmaand. Veertig dagen na de bevalling ondergaan Joodse vrouwen een reinigingsritueel. Veertig dagen na het Kerstfeest vieren wij Maria Lichtmis. In de katholieke kerk is er op twee februari een lichte mis. Iedereen heeft een kaars in de hand en die brandt gedurende de gehele dienst.

Tags: Jaarfeesten lichtfeesten Maria Lichtmis afsluiting donkere tijd .

Lees verder

  • Hits: 181
palmpasen
Palmpasenstok nog zonder broodhaantje!

Ieder jaar weer lopen de verschillende klas sen met hun palmpaasstok door de wijk. Een vrolijk gezicht is het, al die kinderen met hun zelfgemaakte, versierde palmpaasstokken. Bovenop prijkt een broodhaan, crêpepapieren linten wapperen in de wind, er hangen versierde eieren aan de stok en er is een ketting met gedroogde vruchten. De haan zit in het groen. Het is hetzelfde groen dat ook gebruikt wordt voor de palmtakken in de katholieke kerk. Buxus is het, het blijft eeuwig groen. De kinderen zingen: ”Palmpasen, palmpasen versier je groene tak”.

Tags: Jaarfeesten palmpasen palmpasenstok broodhaan linten gedroogde vruchten buxus eieren .

Lees verder

  • Hits: 87
meiboom
Meiboom

Wanneer je aan de kinderen van de school vraagt wat het pinksterfeest inhoudt weten ze een heleboel zaken te noemen. Het is het feest waarop we allemaal in witte kleren naar school komen. Het is het feest waarop we bruidstaart eten. Het is het feest waarbij we om de meiboom dansen. Het is het feest waarbij de kleuters als bruiden en bruidegommen verkleed zijn. Allemaal uiterlijke kenmerken van het pinksterfeest. Het pinksterfeest zelf is geen makkelijk feest om te bevatten. Daarom in dit stuk een wat meer inhoudelijke benadering van de achtergronden van het feest.

Tags: Jaarfeesten Hemelvaart Pinksteren meiboom bruidstaart pinksterbruid pinksterbruidegom Moeder Aarde voorchristelijke symbolen .

Lees verder

  • Hits: 94