Sint Jan Sint Jan
hoogtepunt van het schooljaar

Sint Jan

Rond 24 juni wordt op de Vrije School het Sint Jansfeest gevierd. Met dit feest vieren we op de Vrije School hoe de zomer zijn hoogtepunt in de natuur bereikt. Kinderen en ouders komen bij elkaar op een veld. Op het veld worden spelen georganiseerd, er zijn toneelstukjes, er is lekker eten en ’s avonds wordt het grote Sint-Jansvuur opgestookt. Voor de meeste betrokkenen is dit het hoogtepunt van het schooljaar.

rond 24 juni
Start Vrije School Zeeland

1974

Dit feest was in 1974 de eerste activiteit van de Vrije School Zeeland, die de ouders en kinderen voorafgaand aan het eerste schooljaar samen meemaakten. De zomer van dat jaar stond in het teken van de opening van de eerste kleuterklas.

Een jaar eerder was door een groep ouders en betrokkenen het initiatief genomen tot de oprichting van de Vrije School. Zij hebben dat jaar alles in het werk gesteld, om er voor te zorgen dat de school op 12 augustus 1974 geopend kon worden: toestemming van de gemeente, subsidies, genoeg kinderen om te starten en - niet onbelangrijk - een locatie.

July 07, 2017
27 september 1980

Arondeusstraat

De Nieuwe Oostersestraat/Verwerijstraat in Middelburg is de locatie waar de school haar deuren voor het eerst opende was een oud schoolgebouw.
In de jaren erna, groeide het aantal kinderen zeer snel. Er was na drie jaar al een derde kleuterklas en de eerste lagere schoolklassen werden al snel een feit. Ze werden ondergebracht in een gebouw aan de Gravenstraat, waar later de bovenbouw (de middelbare school) van de Vrije School een plek zou vinden.
In die tijd kwam er vanuit de gemeente subsidie voor een nieuw gebouw en werd er hiervoor een ontwerp gemaakt. Op 12 oktober 1979 ging aan de Willem Arondeusstraat de eerste paal de grond in. Dit is ook de plek waar de school tot op de dag van vandaag, sinds de deuren op zaterdag 27 september 1980 opengingen, gehuisvest is. Met zijn prachtige houten constructies die aan de binnenkant zichtbaar zijn, is het nog steeds een gebouw om trots op te zijn.

27 september 1980