Vrije School Zeeland te Middelburg

Onze school

Welkom op de website van de Vrije School Zeeland. Onze school ligt in Middelburg en opende daar op zaterdag 29 september 1980 voor het eerst haar deuren. De School heeft ongeveer 210 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar, verdeeld over 9 groepen.

Op onze school speelt de antroposofische mensvisie zoals die in vele vrijescholen wordt gehanteerd een belangrijke rol. Zij vormt de hoeksteen van ons onderwijs. Dat betekent dat we leren met hoofd, hart en handen. Iedere klas heeft een klassenleerkracht die zich voor een aantal jaren met de klas verbindt. Daarnaast zijn er verschillende vakleerkrachten voor o.a. handvaardigheid, gymnastiek, koor en euritmie. Kinderen die wat extra begeleiding nodig hebben kunnen rekenen op onze remedial teacher en intern begeleider.

De dagelijkse leiding van de school ligt bij de directeur Sanneke Kerklaan.

Ons onderwijs

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en staan open om te leren en te ontwikkelen. Op onze vrije school willen we dit aangeboren vermogen graag stimuleren. Ons uitgangspunt daarbij is dat onderwijzen ook opvoeden is, want onderwijs is meer dan enkel goed leren lezen of rekenen. In ons vrijeschoolonderwijs staat de volledige persoonlijkheidsvorming van een kind centraal. Naast de gewone reguliere vakken krijgen onze leerlingen extra ‘vrijeschool’-vakken zoals euritmie en vormtekenen en is er veel aandacht voor creatieve elementen. Zo willen we niet alleen de cognitieve ontwikkeling stimuleren maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op onze vrijeschool leren kinderen niet alleen voor hun diploma maar voor de rest van hun leven.