kwaliteit van onderwijs

Kwaliteit

De VSZ wil een school zijn waar kwalitatief goed, eigentijds en waardevol vrijeschoolonderwijs gegeven wordt door bevoegde en bezielde medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn. Dat betekent dat er goede afspraken moeten zijn over de manier van lesgeven, de ondersteuning van leerlingen, de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerkers en de samenwerking met alle betrokkenen.

Wij toetsen onze kwaliteit regelmatig. Dat doen we onder andere door het houden van enquêtes onder ouders en leerlingen, het organiseren van een (interne) audit en door het persoonlijk contact met de scholen voor voortgezet onderwijs. Daarnaast werken wij nauw samen met de onderwijsinspectie en de begeleidingsdienst voor vrije scholen om ons onderwijs steeds te verbeteren, maar ook om het specifieke vrijeschoolonderwijs te kunnen borgen.

Scholen op de kaart

Op de website van Scholen op de kaart kunt u alle relevante gegevens over de kwaliteit, schooladviezen, doorstroom naar het voortgezet onderwijs, veiligheid en tevredenheid van onze school vinden en vergelijken met andere scholen. U vindt de website hier.