Sint Jan 2018


Dit schooljaar vieren wij Sint Jan op 22 juni op de camping van Ter Linden. We starten om 15.00 uur. Wij zullen daar niet alleen spelen en eten, maar ook het Sint Jansvuur ontsteken, muziek maken en dansen. Om 18.30 uur wordt een start gemaakt met opruimen.
In de video een voorbeeld voor het maken van een bloemenkrans.

Meer informatie staat in de nieuwsbrief van 15 juni!

Jaarfeesten, Sint Jan, midzomerfeest, Rozenpoort, spelletjes, muziek, gedanst, picknick, over vuur springen, louterend, verjagen boze geesten, Johannes de Doper

  • Hits: 415