Aanmelden kleuters

Overweeg je om je kindje aan te melden voor de kleuterklas, dan nodigen we je uit voor de volgende informatieochtend. Tijdens deze ochtend krijg je alle informatie over de school en is het mogelijk een kijkje te nemen in de school en de klassen. 

Op aanvraag is een aanmeldformulier te verkrijgen. Als dit formulier ingevuld en ondertekend op school is ontvangen, wordt het kind op de lijst van aanmeldingen geplaatst. Je ontvangt een bevestiging van de ontvangst waarin staat dat je kind is aangemeld. Indien de belangstelling groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, dan is een wachtlijstplaatsing mogelijk. In het schooljaar voorgaande aan de vierde verjaardag van je kind informeren we of plaatsing nog steeds wenselijk is. Indien dat zo is, wordt de aanmelding definitief. Aanmelding betekent nog niet automatisch plaatsing, het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er een specifieke onderwijs- of ontwikkelbehoefte is waar de VSZ niet aan kan voldoen. 

In juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar is bekend bij welke juf de kleuter zal worden geplaatst. Ongeveer drie maanden voor de vierde verjaardag vindt het intakegesprek met de juf plaats, daarin wordt ook besproken of de VSZ passend onderwijs kan bieden. 

Kinderen die vanuit peutergroep Madelief doorstromen hebben, mits op tijd aangemeld, voorrang bij plaatsing in de kleuterklas. Deze kinderen worden altijd besproken in een zogeheten ‘warme overdracht’ van peuter- naar kleuterjuf.

Alle broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten worden in principe geplaatst, mits de VSZ passend onderwijs kan bieden én ze tijdig zijn aangemeld.